lean materiały szkoleniowe

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Kanban dla dostawcy materiałów Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to umiejętność dokonania oceny, które procesy są niepotrzebne dla firmy.